7/9/2012
საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისის განცხადება (EN)

დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ფეხბურთელ სოსო გრიშიკაშვილის მხრიდან დინამოს მიმართ არსებული პრეტენზიების შესახებ. იმისთვის, რომ საფეხბურთო წრეების წარმომადგენლები და გულშემატკივრები არ იყვნენ შეცდომაში შეყვანილნი,  გაცნობებთ კლუბის პოზიციას, რომელიც ეფუძნება ფეხბურთელთან დაკავშირებით არსებულ დოკუმენტაციას.

სოსო გრიშიკაშვილი ირიცხებოდა საფეხბურთო კლუბ “დინამო თბილისის” შემადგენლობაში 2011 წლის 01 ივნისის შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადაც განისაზღვრებოდა 1 წლით, 2012 წლის 01 ივნისამდე.

კონტრაქტის დასრულების მომენტისთვის საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისის მიერ ფეხბურთელისთვის ანაზღაურებულია იმაზე მეტი, ვიდრე ეს საკონტრაქტო ვალდებულებიდან გამომდინარეობდა. ბუნებრივია კლუბს გააჩნია შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და მზადაა წარადგინოს ნებისმიერ ინსტანციაში.

აქვე გაცნობებთ კლუბის პოზიციას სოსო გრიშიკაშვილის მხრიდან ოპერაციის საფასურის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით:

სოსო გრიშიკაშვილის ოპერაცია, რომელიც მან ჩაიტარა საზღვარგარეთ არ ყოფილა შეთანხმებული კლუბის ხელმძღვანელობასთან და არც კლუბის ექიმის მხრიდან გაკეთებულა ოფიციალური მომართვა აღნიშნულის შესახებ. შესაბამისად კლუბს ოპერაციასთან დაკავშირებით არანაირი ნებართვა არ გაუცია.

სოსო გრიშიკაშვილსა და საფეხბურთო კლუბ “დინამო თბილისს” შორის 2011 წლის 01 ივნისის შრომითი კონტრაქტის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად ფეხბურთელი: “...ვალდებულია მკურნალობა გაიაროს კლუბის ექიმთან და ამ უკანასკნელის მიერ შერჩეულ სპეციალისტთან დამსაქმებლის მიერ შერჩეულ სამედიცინო დაწესებულებაში. თუ მოთამაშე თავისი შეხედულებისამებრ მოინდომებს მკურნალობას, დამსაქმებელი თავისუფლდება ხარჯებისაგან...”

გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, ფეხბურთელ სოსო გრიშიკაშვილის პრეტენზიები საფეხბურთო კლუბ “დინამო თბილისის” მიმართ უსაფუძვლო და მიუღებელია.

 

 

 

FC Dinamo Tbilisi © All rights reserved 2012 - 2024