ვაქვეყნებთ სკ დინამო თბილისის 2019 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და ინფორმაციას აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ.

 

ვაქვეყნებთ სკ დინამო თბილისის 2019 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და ინფორმაციას აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ.

 

ვაქვეყნებთ სკ დინამო თბილისის 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და ინფორმაციას აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ.

 

 

 

 

 

 

 

FC Dinamo Tbilisi © All rights reserved 2012 - 2024