ზურაბ ცინცაძე

მმართველი დირექტორი

თეა შამათავა

ადმინისტრაციის უფროსი - მატჩების მენეჯერი

ეკატერინე გაგუა

იურისტი - ლიცენზირების მენეჯერი

ბეჟან ფარცვანია

უსაფრთხოების ოფიცერი

ელ-ფოსტა: b.partsvania@fcdinamo.ge

ტელ: 579497949

გიორგი პავლიაშვილი

მედია ოფიცერი

ელ-ფოსტა: pavliashvili_g@yahoo.com

ტელ: 599249984

ირაკლი ბუხალი

მედია სამსახური. გულშემატკივართან მეკავშირე ოფიცერი

ელ-ფოსტა: irakli@fcdinamo.ge

ტელ: 557140478

დიმიტრი ჯმუხაძე

ვიდეო ედიტორი. შეზღუდული ქმედუნარიანობის პირებთან მეკავშირე ოფიცერი

ელ-ფოსტა: d.jmukhadze@fcdinamo.ge

ტელ: 571040626

FC Dinamo Tbilisi © All rights reserved 2012 - 2018